top of page

Algemene verkoopsvoorwaarden 

Bedrijfsgegevens
Deze website is eigendom van Vandermarliere Yves 

Vandermarliere Yves              Telefoon: +32 (0) 57 20 03 83
Grote Markt 29                         E-mail: vandermarlieregeschenken@outlook.com
8900 IEPER                              Ondernemingsnummer: BE0704317592
België                                        RPR: Ieper

Artikel 1: Algemene bepalingen
De elektronische webwinkel van Juwelier Vandermarliere , een bedrijf met maatschappelijke zetel te Ieper met BTW-nr  BE0704317592 (RPR Ieper), hierna Vandermarliere Yves genoemd, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”).

Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Vandermarliere geschenken moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Vandermarliere geschenken aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 


Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


De prijzen in de webshop zijn gelijk voor dezelfde artikelen in de winkel maar in de winkel kunnen er tijdelijke acties zijn die niet op de webshop worden gehanteerd.


Artikel 3: Aanbod
De informatie op de website is algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.


Juwelier Vandermarliere levert grote inspanning opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondank deze inspanningen kunnen onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Vandermarliere geschenken de grootst mogelijk inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 


Juwelier Vandermarliere kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerde van de site contacteren.

De inhoud van de site kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Juwelier Vandermarliere geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor de goede werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 


Juwelier Vandermarliere kan in geen geval tegenover wie dan ook, op direct of indirecte, bijzondere van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. 

De website kan hyperlinks bevatten naar website of pagina's van derder, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van link naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.


Juwelier Vandermarliere verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of kenmerken ervan of voor enige vorm van schade door het gebruik ervan.

Artikel 4: Online aankopen
De gekozen artikelen kunnen online aangekocht worden door middel van volgende stappen.

  1. U klikt uw artikel die u wil bestellen aan in de online winkel.

  2. Indien u alle artikels hebt gekozen, klikt u op 'winkelwagen' in de rechter bovenhoek.

  3. Vervolgens klikt u op afreken.

  4. U komt op uw overzicht terecht van de bestelde artikelen.

  5. U klikt de levering mogelijk aan die u wenst

  6. U klikt door naar kassa waar u uw betalingsgegevens invult.

  7. U ontvangt een betalingsbevestiging .

  8. De goederen worden klaargemaakt voor de afgesproken afhaaldatum. 


Artikel 5: Levering 
Na de bevestiging van betaling kunnen de gekochte artikel afgehaald worden op het fysiek vermelde adres, Grote Markt 29 8900 Ieper. Er is enkel mogelijkheid de goederen online te bestellen en zelf op te halen. Momenteel worden de goederen NIET opgestuurd naar het opgegeven adres.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Vandermarliere geschenken.


De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Juwelier Vandermarliere te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht
Aangezien Vandermarliere geschenken enkel via afhaling werkt en dus niet via levering op adres is de herroeping geld tot en met het moment de klant de zaak verlaat en daarmee akkoord gaat met de verkoop en desbetreffende overeenkomst. 

Artikel 8: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 9: Klantendienst
De klantendienst van Juwelier Vandermarliere is bereikbaar via:


Artikel 10: Privacy
Juwelier Vandermarliere verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op yves.vandermarliere@telenet.be.  

Verwerkingsdoeleinden
Juwelier Vandermarliere verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a. toestemming, b. noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, c. noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichting, f. noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Vordering Gegevensbescherming. 
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (a. toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken. 

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere  op het gebied van boekhouding).

Artikel 11: Gebruik cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.


U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 
bottom of page